Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 z艂
Suma 0,00 z艂

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin:

Zam贸wienie i p艂atno艣ci

1.Warunkiem zakupu jest z艂o偶enie przez Zamawiaj膮cego zam贸wienia.

2.Stron膮 dokonuj膮c膮 zakup贸w w Sklepie, zwan膮 dalej "Zamawiaj膮cym" mo偶e by膰 wy艂膮cznie pe艂noletnia osoba fizyczn膮, instytucja, osoba prawna lub firma.

3.Zam贸wienie powinno zawiera膰 dok艂adne okre艣lenie danych osobowych Zamawiaj膮cego, jego nr telefonu oraz dok艂adny opis zamawianej rzeczy wraz z jego cen膮.

4.Po otrzymaniu potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji w przypadku "przedp艂aty na konto" Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest wp艂aci膰 warto艣膰 zam贸wienia na podane w e-mailu rachunek bankowy Sprzedaj膮cego - Sklepu.

5.Je偶eli nale偶na kwota nie wp艂ynie na rachunek bankowy Sklepu w ci膮gu 7 dni od daty z艂o偶enia zam贸wienia, Zamawiaj膮cy otrzyma wiadomo艣膰 e-mail, lub telefon z przypomnieniem o zam贸wieniu i obowi膮zku dokonania p艂atno艣ci.

6.Brak odpowiedzi na e-mail z przypomnieniem o z艂o偶onym zam贸wieniu w terminie 7 dni, spowoduje automatyczne anulowanie zam贸wienia.

7.Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok.

8.Og艂oszenie i jego tre艣膰 nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

9.Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zam贸wienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniaj膮cych w膮tpliwo艣膰, co do rzetelno艣ci i uczciwo艣ci takiego zam贸wienia.

10.Wszystkie ceny towar贸w w Sklepie podawane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT. Ceny nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy. Cena podana przy ka偶dym produkcie jest wi膮偶膮ca od chwili otrzymania przedp艂aty na wyr贸b i nie podlega zmianie w przypadku wzrostu cen produkt贸w udanego producenta.

11.Na 偶yczenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

12.Do ka偶dego zam贸wienia doliczane s膮 koszty dostawy, kt贸re ustala Sprzedaj膮cy - Sklep.

13.Z艂o偶enie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 regulaminu Sklepu.


Realizacja i transport (dostawa)

1.Czas realizacji zam贸wie艅 wynosi od 24 godz. do 3 tygodni od momentu z艂o偶enia zam贸wienia.

2.Dostawa towaru odbywa si臋 w okre艣lony w regulaminie spos贸b. W przypadku, gdy Klient zam贸wi produkty pochodz膮ce od r贸偶nych producent贸w, dostawa jest realizowana,gdy skompletowana zostanie ca艂o艣膰 zam贸wienia. Mo偶e to nieznacznie op贸藕ni膰 dostaw臋, o czym Sklep poinformuje niezw艂ocznie Zamawiaj膮cego.

3.Podany przez Sklep koszt dostawy obowi膮zuje na terenie ca艂ej Polski.

4.Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy towaru o czym niezw艂ocznie informuje Zamawiaj膮cego.

5.Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieterminowe dostarczenie przesy艂ek przez firmy kurierskie, oraz producent贸w mebli.

6.Kierowcy (kurierzy) nie maj膮 obowi膮zku wnoszenia przesy艂ek. Zgodnie z prawem przewozowym i przepisami BHP, nie maj膮 obowi膮zku wniesienia ci臋偶szych paczek. Zakres obowi膮zku ogranicza si臋 do roz艂adowania przywiezionej przesy艂ki, bez wniesienia.

7.W przypadku nieodebrania dostawy przez Zamawiaj膮cego w ustalonym przez strony terminie, Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do pokrycia koszt贸w ponownej dostawy oraz zostaje zatrzymana zaliczka na pokrycie koszt贸w transportu.


Gwarancje,zwroty i reklamacje

1.Zgodnie z Ustaw膮 z 2 marca 2000 r. "O ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny鈥 Zamawiaj膮cy mo偶e zrezygnowa膰 z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesy艂ki. Sklep gwarantuje w贸wczas zwrot kwoty zap艂aconej za produkty, na rachunek bankowy klienta, z kt贸rego zosta艂a uiszczona przedp艂ata. Koszt dostawy oraz inne koszty uboczne np. ponownego odes艂ania nie podlega zwrotowi. Odst膮pienie od umowy jest mo偶liwe w贸wczas, gdy towar nie by艂 u偶ywany, ani nie zosta艂 w 偶aden spos贸b zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Do zwr贸conego towaru nale偶y do艂膮czy膰 dow贸d zakupu. W przypadku braku faktury VAT lub paragonu zakupu zwroty nie b臋d膮 uznawane.

2.Wszystkie towary obj臋te s膮 gwarancj膮 (12 lub 24 miesi膮ce, chyba, 偶e opis w dokumencie gwarancyjnym stanowi inaczej).

3.Je偶eli w zam贸wionym towarze po jego otrzymaniu wyst膮pi膮 wady, Zamawiaj膮cy powinien niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym Sprzedaj膮cego - Sklep za艂膮czaj膮c dok艂adn膮 dokumentacj臋 fotograficzn膮. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s膮 w ci膮gu 4 tygodni od daty ich wp艂ywu z uwzgl臋dnieniem zapis贸w ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

4.Zdj臋cia produkt贸w w nieznacznym stopniu mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od ich realnego wygl膮du. Reklamacje dotycz膮ce r贸偶nicy w wygl膮dzie towar贸w zam贸wionych z otrzymanymi,kt贸re wynikaj膮 z r贸偶nicy w ustawieniu parametr贸w monitora Klienta, w szczeg贸lno艣ci r贸偶nicy w barwach i odcieniach materia艂贸w, drewna, nie stanowi膮 podstawy do zwrotu towaru.

5.Je偶eli wyr贸b dostarczony jest przez firm臋 kuriersk膮 Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do sprawdzenia, czy wyr贸b nie posiada uszkodze艅 powsta艂ych podczas transportu.Je偶eli wyr贸b posiada uszkodzenia Klient ma prawo nie przyjmowa膰 przesy艂ki, oraz powinien zosta膰 spisany protok贸艂 szkody przez kuriera, w kt贸rym b臋dzie opisana szkoda, data i podpis kuriera. O sytuacji nale偶y niezw艂ocznie powiadomi膰 Sprzedaj膮cego - Sklep. Sprawdzenie przesy艂ki przy odbiorze jest niezb臋dnym warunkiem ewentualnych roszcze艅 Zamawiaj膮cego z tytu艂u uszkodzenia czy okradzenia przesy艂ki w transporcie.

6.W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do opisu produktu oraz danych technicznych wskazanych przez producenta prosimy o kontakt w celu wyja艣nienia i rozwi膮zania niejasno艣ci.


Ochrona danych osobowych

1.Zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 1997r. nr 133 poz. 883) dane Zamawiaj膮cego s膮 z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 chronione przed dost臋pem do nich os贸b nieupowa偶nionych oraz ka偶dy Klient ma prawo wgl膮du do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

2.Klient sk艂adaj膮c zam贸wienie wyra偶a niniejszym zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedaj膮cego - Sklep w celu realizacji zam贸wienia, oraz w celach marketingowych. Dane osobowe Klient贸w s膮 poufne i nie b臋d膮 udost臋pniane osobom trzecim.

3.Klient wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie od Sprzedaj膮cego korespondencji reklamowej poczt膮 elektroniczn膮 oraz zwyk艂膮 - na adresy podane w zam贸wieniu.


Postanowienia ko艅cowe

1.Nazwy producent贸w i marki fabryczne nale偶膮 do ich w艂a艣cicieli i prezentowane s膮 na stronie wy艂膮cznie w celach informacyjnych.

2.Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany cen i nazw towar贸w, wprowadzenia nowych towar贸w, przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych na stronach,b膮d藕 wprowadzenia w nich zmian.

3.We wszystkich przypadkach nie uj臋tych w niniejszym regulaminie, maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczeg贸lne.锘